Who was who
Skip Navigation Links

Karl Gustav Tseringen

born 27.09.1648 - died 24.10.1703


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Kristina Magdalena Pfalts-Reynskaya (17.05.1616 - 04.08.1660)
Wife 
Anna Sofiya Braunshveygskaya (29.10.1659 - 28.06.1742), Wedding 28.10.1677
 
Children
 
 
Yuliana Saksen-Veymarskaya (12.09.1678 - 10.07.1707)
 
 
Karl Tseringen (30.03.1680 - 30.08.1680)
 
 
Fridrih Rudolf Tseringen (13.05.1681 - 18.05.1682)
 
 
Karl Anton Tseringen (29.01.1683 - 31.05.1692)
Last change: 12/2/2012