Who was who
Skip Navigation Links

Karl Aleksandr Saksen-Veymarskiy, Velikiy gertsog Saksen-Veymar-Eyzenahskiy

born 24.06.1818 - died 05.01.1901


26.06.1853
-
05.01.1901

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Pavlovna Romanova (15.02.1786 - 23.06.1859)
Wife 
Sofiya Vilgemina Oranskaya (08.04.1824 - 23.03.1897), Wedding 08.10.1842
 
Children
 
 
Karl Avgust Saksen-Veymarskiy (31.07.1844 - 20.11.1894)
 
 
Mariya Reysskaya (20.01.1849 - 06.05.1922)
 
 
Anna Sofiya Saksen-Veymarskaya (29.03.1851 - 1855)
 
 
Elizaveta Meklenburgskaya (28.02.1854 - 10.07.1908)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013