Who was who
Skip Navigation Links

Karl VI Bezumnyy Valua, Korol Frantsii

born 03.12.1368 - died 21.10.1422


16.09.1380
-
21.10.1422

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karl V Mudryy Valua, Korol Frantsii (21.01.1337 - 16.09.1380)
Mother 
Zhanna Burbony (03.02.1338 - 06.02.1377)
Wife 
Izabella Vittelsbahi (1371 - 24.09.1435), Wedding 17.07.1385
 
Children
 
 
Sharl Valua (25.09.1386 - 28.12.1386)
 
 
Zhanna Valua (14.06.1388 - 1390)
 
 
Izabella Plantagenety (09.11.1389 - 13.09.1409)
 
 
Zhanna Bretonskaya (24.01.1391 - 27.09.1433)
 
 
Sharl Valua (06.02.1392 - 11.01.1400)
 
 
Mari Valua (24.08.1393 - 19.08.1438)
 
 
Mishel Valua (11.01.1395 - 08.07.1422)
 
 
Lui Valua (22.01.1396 - 18.12.1415)
 
 
Zhan Valua, Gertsog Turennskiy (31.08.1398 - 15.04.1417)
 
 
Katrin Lankastery Tyudory (27.10.1401 - 03.01.1438)
 
 
Karl VII Valua, Korol Frantsii (22.02.1403 - 22.07.1461)
 
 
Filipp Valua (10.11.1407 - 10.11.1407)

  • Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа. М., 1999.
  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 7/21/2014