Who was who
Skip Navigation Links

Karl II Meklenburgskiy, Velikiy gertsog Meklenburg-Shtrelitskiy

born 10.10.1741 - died 06.11.1816


02.06.1794
-
1815
1815
-
06.11.1816

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karl Meklenburgskiy (23.02.1708 - 05.06.1752)
Mother 
Elizaveta Albertina Saksen-Gotskaya (03.08.1713 - 29.06.1761)
Wife 
Frederika Gessen-Darmshtadskaya (20.08.1750 - 22.05.1782), Wedding 18.09.1768
 
Children
 
 
Sharlotta Saksen-Gotskaya (17.11.1769 - 04.05.1818)
 
 
Karolina Meklenburgskaya (17.02.1771 - 11.01.1773)
 
 
Georg Meklenburgskiy (04.03.1772 - 11.01.1773)
 
 
Tereza Meklenburgskaya (05.04.1773 - 25.05.1839)
 
 
Fridrih Meklenburgskiy (01.10.1774 - 05.11.1774)
 
 
Luiza Gogentsollern (10.03.1776 - 19.07.1810)
 
 
Frederika Gogentsollern Gannoverskaya (02.03.1778 - 29.06.1841)
 
 
 
 
Fridrih Meklenburgskiy (07.01.1781 - 25.03.1783)
 
 
Avgusta Meklenburgskaya (19.05.1782 - 20.05.1782)
 
 
Karl Meklenburgskiy (30.11.1785 - 21.09.1837)
Wife 
Sharlotta Gessen-Darmshtadskaya (05.11.1755 - 12.12.1785), Wedding 28.09.1784

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013