Who was who
Skip Navigation Links

Karl Pfalts-Reynskiy, Kurfyurst Pfaltsskiy

born 31.03.1651 - died 16.05.1685


28.08.1680
-
16.05.1685

Ancestry Tree  


Father 
Mother 
Sharlotta Gessenskaya (20.11.1627 - 20.03.1686)
Wife 
Vilgemina Ernestina Oldenburgskaya Datskaya (20.06.1650 - 22.04.1706), Wedding 20.09.1671
Last change: 12/2/2012