Who was who
Skip Navigation Links

Avgusta Saksen-Gotskaya (Reysskaya)

born 19.01.1757 - died 16.11.1831


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Frants Saksen-Gotskiy, Gertsog Saksen-Koburg-Zaafeldskiy (15.06.1750 - 09.12.1806), Wedding 13.06.1777
 
Children
 
 
Sofiya Saksen-Gotskaya (10.08.1778 - 08.07.1735)
 
 
Antuanetta Vyurtembergskaya (28.08.1779 - 14.03.1824)
 
 
Anna Fedorovna Romanova (23.09.1781 - 15.08.1860)
 
 
 
 
Ferdinand Saksen-Gotskiy (28.03.1785 - 27.08.1851)
 
 
Viktoriya Gannoverskaya (17.08.1786 - 16.03.1861)
 
 
Marianna Sharlotta Saksen-Gotskaya (07.08.1788 - 22.08.1794)
 
 
Leopold I Saksen-Gotskiy, Korol Belgii (16.12.1790 - 10.12.1865)
 
 
Maksimilian Saksen-Gotskiy (12.12.1793 - 03.01.1794)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 7/22/2014