Who was who
Skip Navigation Links

Avgusta Saksonskaya

born 21.06.1782 - died 14.03.1863


Ancestry Tree  


Father 
Mother 
Amaliya Pfalts-Reynskaya (11.05.1752 - 15.11.1828)
Last change: 12/1/2012