Who was who
Skip Navigation Links

Iogann Karl Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Tsveybryuken-Gelngauzenskiy

born 17.10.1638 - died 21.02.1704


-
21.02.1704

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Magdalena Ekaterina Pfalts-Reynskaya (26.04.1607 - 08.01.1648)
Wife 
Sofiya Amaliya Pfalts-Reynskaya (15.12.1646 - 20.11.1695), Wedding 26.05.1685
 
Children
 
 
Wife 
, Wedding 26.07.1696
 
Children
 
 
 
 
 
 
Sharlotta Ekaterina Pfalts-Reynskaya (19.12.1699 - 11.05.1785)
 
 
Vilgelm Pfalts-Reynskiy (04.01.1701 - 25.12.1760)
 
 
Sofiya Mariya Reysskaya (05.04.1702 - 13.11.1761)
Last change: 12/2/2012