Who was who
Skip Navigation Links

Iogann Vernyy Saksonskiy, Landgraf Tyuringskiy

born 30.06.1467 - died 16.08.1532


05.05.1525
-
16.08.1532
05.05.1525
-
16.08.1532

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Ernst Saksonskiy, Landgraf Tyuringskiy (24.03.1441 - 26.08.1486)
Mother 
Elizaveta Vittelsbahi (23.02.1442 - 05.03.1484)
Wife 
Sofiya Meklenburgskaya (1481 - 12.07.1503), Wedding 01.03.1500
 
Children
 
 
Wife 
Margarita Askanianskaya (12.11.1494 - 09.10.1521), Wedding 13.11.1513
 
Children
 
 
Mariya Saksonskaya (15.12.1515 - 07.01.1583)
 
 
Margarita Saksonskaya (25.04.1518 - 10.03.1535)
 
 
Iogann Saksonskiy (19.09.1519 - 19.09.1519)
 
 
Iogann Ernst Saksonskiy (10.05.1521 - 06.02.1553)
Last change: 12/2/2012