Who was who
Skip Navigation Links

Iogann Avgust Askanianskiy, Knyaz Angalt-Tserbstskiy

born 29.07.1677 - died 07.11.1742


03.11.1718
-
07.11.1742

Ancestry Tree  


Father 
Mother 
Sofiya Saksonskaya (23.04.1654 - 31.03.1724)
Wife 
Frederika Saksen-Gotskaya (24.03.1675 - 28.05.1709), Wedding 25.05.1702
Wife 
Gedviga Frederika Vyurtembergskaya (18.10.1691 - 14.08.1752), Wedding 08.10.1715
Last change: 12/2/2012