Who was who
Skip Navigation Links

Iogann V Meklenburgskiy, Gertsog Meklenburg-Shverinskiy

born 07.03.1558 - died 22.03.1592


12.02.1576
-
22.03.1592

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Anna Sofiya Gogentsollern (11.06.1527 - 06.02.1591)
Wife 
Sofiya Oldenburgskaya Datskaya (01.06.1569 - 14.11.1634), Wedding 17.02.1588
 
Children
 
 
 
 
 
 
Anna Sofiya Meklenburgskaya (19.09.1591 - 11.02.1648)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013