Who was who
Skip Navigation Links

Iogann Saksen-Veymarskiy, Gertsog Saksen-Veymarskiy

born 22.05.1570 - died 31.10.1605


02.03.1573
-
31.10.1605

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Doroteya Susanna Pfalts-Reynskaya (15.11.1544 - 29.03.1592)
Wife 
Doroteya Mariya Askanianskaya (02.07.1574 - 18.07.1617), Wedding 07.01.1593
 
Children
 
 
Iogann Ernst Saksen-Veymarskiy (21.02.1594 - 06.12.1626)
 
 
Iogann Vilgelm Saksen-Veymarskiy (06.04.1595 - 08.04.1595)
 
 
Fridrih Saksen-Veymarskiy (31.03.1597 - 06.10.1604)
 
 
 
 
 
 
Iogann Fridrih Saksen-Veymarskiy (19.09.1600 - 17.10.1628)
 
 
 
 
Fridrih Vilgelm Saksen-Veymarskiy (07.02.1603 - 16.08.1619)
 
 
Berngard Saksen-Veymarskiy (06.08.1604 - 08.07.1639)
 
 
Iogann Saksen-Veymarskiy (14.04.1606 - 03.07.1609)
Last change: 12/2/2012