Who was who
Skip Navigation Links

Iogann Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Tsveybryuken-Gelngauzenskiy

born 24.05.1698 - died 10.02.1780


05.08.1739
-
10.02.1780

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
, Wedding 19.08.1743
 
Children
 
 
Karl Pfalts-Reynskiy (18.09.1745 - 31.03.1789)
 
 
Luiza Kristina Reysskaya (17.08.1748 - 31.01.1829)
 
 
Ioganna Sofiya Pfalts-Reynskaya (07.01.1751 - 04.07.1752)
 
 
 
 
Sofiya Genriettta Pfalts-Reynskaya (29.01.1757 - 30.05.1760)
 
 
Hristian Pfalts-Reynskiy (01.08.1760 - 25.11.1761)
 
 
Iogann Pfalts-Reynskiy (09.11.1764 - 23.03.1765)
Last change: 12/2/2012