Who was who
Skip Navigation Links

Knyazhestvo Moskovskoe

    - 1280
   

   Velikoe knyazhestvo Moskovskoe

     1280 - 1547
     

    Tsarstvo Russkoe

      1547 - 1721
      

     Rossiyskaya Imperiya

       1721 - 14.09.1917
       

      Rossiyskaya Respublika

        14.09.1917 - 06.11.1917
        

        Rossiyskaya Sovetskaya Respublika

          07.11.1917 - 18.07.1918
          

          Rossiyskaya Sovetskaya Federativnaya Sotsialisticheskaya Respublika

            19.07.1918 - 29.12.1922
            

            The Union of Soviet Socialist Republics

              30.12.1922 - 08.12.1991
              

             Rossiyskaya Federatsiya

               08.12.1991 -
               
              Last change: 12/23/2016