Who was who
Skip Navigation Links

Izabella Savoyskaya (Pfalts-Reynskaya)

born 31.08.1863 - died 26.02.1924


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Adalbert Pfalts-Reynskiy (19.07.1828 - 21.09.1875)
Mother 
Amaliya Burbony (12.10.1834 - 27.08.1905)
Husband 
Tommazo Savoyskiy, Gertsog Genuezskiy (06.02.1854 - 15.04.1931), Wedding 14.04.1883
 
Children
 
 
Fernando Savoyskiy, Gertsog Genuezskiy (21.04.1884 - 24.06.1963)
 
 
Filiberto Savoyskiy (10.03.1895 - 07.09.1990)
 
 
Bona Margarita Pfalts-Reynskaya (01.08.1896 - 02.02.1971)
 
 
Adalberto Savoyskiy (19.03.1898 - 15.12.1982)
 
 
Mariya Adaldzhiza Savoyskaya (25.04.1904 - 02.08.1979)
 
 
Eudzhenio Savoyskiy (13.03.1906 - 12.08.1996)
Last change: 12/2/2012