Who was who
Skip Navigation Links

Elizaveta Avgusta Pfalts-Reynskaya

born 17.03.1693 - died 30.01.1728


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Yozef Karl Pfalts-Reynskiy (02.11.1694 - 18.07.1729), Wedding 02.05.1717
 
Children
 
 
Karl Frants Pfalts-Reynskiy (17.03.1718 - 31.03.1724)
 
 
Syn Pfalts-Reynskiy (07.05.1719 - 07.05.1719)
 
 
Mariya Pfalts-Reynskaya (07.05.1719 - 07.05.1719)
 
 
Elizaveta Pfalts-Reynskaya (17.01.1721 - 17.08.1794)
 
 
Marianna Sharlotta Vittelsbahi (22.06.1722 - 25.04.1790)
 
 
Mariya Frantsiska Pfalts-Reynskaya (15.06.1724 - 15.11.1794)
 
 
Karl Filipp Pfalts-Reynskiy (24.11.1725 - 06.05.1727)
Last change: 12/2/2012