Who was who
Skip Navigation Links

Elizaveta Pfalts-Reynskaya

born 17.01.1721 - died 17.08.1794


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Yozef Karl Pfalts-Reynskiy (02.11.1694 - 18.07.1729)
Mother 
Elizaveta Avgusta Pfalts-Reynskaya (17.03.1693 - 30.01.1728)
Husband 
Karl Teodor Pfalts-Reynskiy, Gertsog Bavarskiy (11.12.1724 - 16.02.1799), Wedding 17.01.1742
 
Children
 
 
Frants Lyudvig Yozef Pfalts-Reynskiy (29.06.1761 - 29.06.1761)
Last change: 12/2/2012