Who was who
Skip Navigation Links

Elizaveta Pfalts-Reynskaya (Gogentsollern)

born 1358 - died 26.07.1411


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Rupreht Pfalts-Reynskiy, Imperator Svyashennoy Rimskoy Imperii (05.05.1352 - 18.05.1410), Wedding 27.06.1374
 
Children
 
 
 
 
 
 
Margarita Pfalts-Reynskaya (1379 - 27.08.1434)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizaveta Gabsburgi (01.01.1391 - 31.12.1409)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013