Who was who
Skip Navigation Links

Dedo V Meysenskiy, Markgraf Niderlauzitskiy

died 16.08.1190


-
16.08.1190

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
, Wedding 1165
 
Children
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnessa Meysenskaya ( - 24.03.1195)
Last change: 12/2/2012