Who was who
Skip Navigation Links

Gotfrid Toskanskiy

born 14.03.1902 - died 21.01.1984


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Petro Fernando Toskanskiy (12.05.1874 - 08.02.1948)
Mother 
Mariya Kristina Burbony (10.04.1877 - 04.10.1947)
Wife 
Doroteya Pfalts-Reynskaya (25.05.1920 - ), Wedding 02.08.1938
 
Children
 
 
Elizaveta Toskanskaya (22.10.1939 - )
 
 
Alisa Toskanskaya (29.04.1941 - )
 
 
 
 
Last change: 12/2/2012