Who was who
Skip Navigation Links

German Saksen-Veymarskiy

born 04.08.1825 - died 31.08.1901


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Berngard Saksen-Veymarskiy (30.05.1792 - 31.07.1862)
Mother 
Ida Saksen-Meyningenskaya (25.06.1794 - 04.04.1852)
Wife 
Avgusta Vyurtembergskaya (04.10.1826 - 03.12.1898), Wedding 17.06.1851
 
Children
 
 
Paulina Ida Mariya Saksen-Veymarskaya (25.07.1852 - 17.05.1904)
 
 
Vilgelm Saksen-Veymarskiy (31.12.1853 - 15.12.1924)
 
 
 
 
Aleksandr Saksen-Veymarskiy (22.06.1857 - 1892)
 
 
Ernst Saksen-Veymarskiy (09.08.1859 - 19.01.1909)
 
 
Olga Saksen-Veymarskaya (08.09.1869 - 01.12.1924)
Last change: 12/2/2012