Who was who
Skip Navigation Links

Genrih XXIV Reysskiy, Knyaz Reyss-Shleyts-Kestrinskiy-sredniy

born 08.12.1855 - died 02.10.1910


25.07.1894
-
02.10.1910

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Luiza Reysskaya (03.12.1822 - 28.05.1875)
Wife 
Elizabeta Reysskaya (10.08.1860 - 02.12.1931), Wedding 27.05.1884
 
Children
 
 
Regina Reysskaya (04.04.1886 - 31.01.1980)
 
 
Sibilla Reysskaya (26.09.1888 - 21.03.1977)
 
 
Genrih XXXIX Reysskiy, Graf Plauen (23.06.1891 - 24.02.1946)
 
 
Genrih XLI Reysskiy (02.09.1892 - 29.11.1916)
 
 
Viola Reysskaya (05.04.1898 - 05.11.1978)
Last change: 12/2/2012