Who was who
Skip Navigation Links

Genrih XXIII Reysskiy, Graf Reyss-Lobenshteyn-Ebersdorfskiy

born 21.07.1699 - died 22.05.1747


10.06.1711
-
22.05.1747

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
, Wedding 07.09.1721
 
Children
 
 
Benigna Renata Reysskaya (10.09.1722 - 20.07.1747)
 
 
 
 
Genrih XXVI Reysskiy (24.01.1725 - 28.04.1796)
 
 
Genrih XXVIII Reysskiy (30.08.1726 - 10.05.1797)
 
 
Sofiya Avgusta Reysskaya (08.05.1728 - 06.08.1753)
 
 
Sharlotta Luiza Reysskaya (23.09.1729 - 02.03.1792)
 
 
Genrih XXXI Reysskiy (11.11.1731 - 14.06.1763)
 
 
Genrih XXXII Reysskiy (16.03.1733 - 01.10.1792)
 
 
Genrih XXXIII Reysskiy (22.06.1734 - 22.08.1791)
 
 
Genrih XXXIV Reysskiy (11.07.1737 - 02.04.1806)
 
 
Kristina Eleonora Reysskaya (09.05.1739 - 01.06.1761)
 
 
Mariya Elizabeta Reysskaya (09.07.1740 - 04.04.1784)
 
 
Ioganna Doroteya Reysskaya (14.07.1743 - 18.05.1801)
Last change: 12/2/2012