Who was who
Skip Navigation Links

Genrih V Blagochestivyy Saksonskiy, Gertsog Saksonskiy

born 16.03.1473 - died 18.08.1541


17.04.1539
-
18.08.1541

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
Ekaterina Meklenburgskaya (1487 - 06.06.1561), Wedding 06.07.1512
 
Children
 
 
Sibilla Saksen-Lauenburgskaya (02.05.1515 - 18.07.1592)
 
 
Emiliya Gogentsollern (26.07.1516 - 09.04.1591)
 
 
Sidoniya Braunshveygskaya (08.03.1518 - 04.01.1575)
 
 
Morits Saksonskiy, Gertsog Saksonskiy (21.03.1521 - 11.07.1553)
 
 
Severin Saksonskiy (28.08.1522 - 10.10.1533)
 
 

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013