Who was who
Skip Navigation Links

Genrih Oranskiy, Knyaz Nassau-Dilenburgskiy

born 28.08.1641 - died 18.04.1701


12.07.1662
-
18.04.1701

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Georg Lyudvig Oranskiy (04.03.1618 - 19.02.1656)
Mother 
Anna Avgusta Braunshveygskaya (19.05.1612 - 17.02.1673)
Wife 
, Wedding 13.10.1663
 
Children
 
 
Sofiya Avgusta Askanianskaya (28.04.1666 - 14.01.1733)
 
 
Georg Lyudvig Oranskiy (21.06.1667 - 25.07.1681)
 
 
Albertina Oranskaya (08.08.1668 - 13.08.1719)
 
 
Syn Oranskiy (26.08.1669 - 26.08.1669)
 
 
 
 
Karl Oranskiy (04.02.1672 - 28.04.1672)
 
 
Adolf Oranskiy (17.03.1673 - 21.06.1690)
 
 
Frederika Amaliya Oranskaya (28.12.1674 - 28.07.1724)
 
 
Doroteya Elizabeta Oranskaya (25.01.1676 - 25.07.1676)
 
 
Vilgemina Genrietta Oranskaya (26.08.1677 - 28.08.1727)
 
 
Fridrih Genrih Oranskiy (10.11.1678 - 24.07.1681)
 
 
Sharlotta Amaliya Nassau (13.06.1680 - 11.10.1738)
 
 
Lyudvig Genrih Oranskiy (20.10.1681 - 13.01.1710)
 
 
Iogann Georg Oranskiy (28.01.1683 - 09.05.1690)
 
 
Doroteya Elizabeta Oranskaya (05.06.1685 - 10.01.1686)
 
 
 
 
Genrih Oranskiy (10.11.1689 - 10.11.1689)
Last change: 12/2/2012