Who was who
Skip Navigation Links

Genrietta Vyurtembergskaya (Nassau)

born 22.04.1780 - died 02.01.1857


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Karolina Oranskaya (28.02.1743 - 06.05.1787)
Husband 
Lyudvig Vyurtembergskiy, Gertsog Vyurtembergskiy (30.08.1756 - 20.09.1817), Wedding 28.01.1797
 
Children
 
 
Mariya Gabsburg-Lotaringskaya (01.11.1797 - 30.03.1855)
 
 
Amaliya Saksen-Altenburgskaya (28.06.1799 - 28.11.1848)
 
 
Paulina Vyurtembergskaya (04.09.1800 - 10.03.1873)
 
 
Elizaveta Badenskaya (27.02.1802 - 05.12.1864)
 
 
Aleksandr Tekskiy (09.09.1804 - 05.07.1885)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013