Who was who
Skip Navigation Links

Volrad IV Valdekskiy, Graf Valdek-Eyzenburgskiy

born 07.07.1588 - died 06.10.1640


1607
-
06.10.1640

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Iosiya Valdekskiy, Graf Valdek (18.03.1554 - 06.08.1588)
Wife 
Anna Tseringen (13.06.1585 - 11.03.1649), Wedding 08.09.1607
 
Children
 
 
Mariya Elizaveta Tseringen (22.09.1608 - 19.02.1643)
 
 
Iosiya Floris Valdekskiy (23.07.1612 - 01.02.1613)
 
 
 
 
Iogann Lyudvig Valdekskiy (20.11.1616 - 17.07.1638)
 
 
 
 
Yakob Valdekskiy (02.05.1621 - 03.06.1645)
 
 
Hristian Valdekskiy (17.03.1623 - 21.10.1623)
 
 
Anna Yuliana Valdekskaya (15.01.1624 - 20.08.1624)
 
 
Volrad V Valdekskiy (25.11.1625 - 29.01.1657)
 
 
Sharlotta Valdekskaya (04.02.1629 - 03.07.1629)
Last change: 12/2/2012