Who was who
Skip Navigation Links

Vilgelm Ernst Saksen-Veymarskiy, Velikiy gertsog Saksen-Veymar-Eyzenahskiy

born 10.06.1876 - died 24.04.1923


05.01.1901
-
1918

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karl Avgust Saksen-Veymarskiy (31.07.1844 - 20.11.1894)
Mother 
Paulina Ida Mariya Saksen-Veymarskaya (25.07.1852 - 17.05.1904)
Wife 
Karolina Reysskaya (13.07.1884 - 17.01.1905), Wedding 30.04.1903
Wife 
Teodora Saksen-Meyningenskaya (29.05.1890 - 12.03.1972), Wedding 04.01.1910
 
Children
 
 
Sofiya Shvartsburgskaya (20.03.1911 - 21.11.1988)
 
 
Karl Avgust Saksen-Veymarskiy (28.07.1912 - 14.10.1988)
 
 
Berngard Fridrih Saksen-Veymarskiy (03.03.1917 - 23.03.1986)
 
 
Georg Saksen-Veymarskiy (24.11.1921 - )

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013