Who was who
Skip Navigation Links

Vilgelm I Vyurtembergskiy, Korol Vyurtemberga

born 27.09.1781 - died 25.06.1864


30.10.1816
-
25.06.1864

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Avgusta Braunshveygskaya (03.12.1764 - 27.09.1788)
Wife 
Sharlotta Avgusta Pfalts-Reynskaya (08.02.1792 - 09.04.1873), Wedding 08.06.1808
Wife 
Ekaterina Pavlovna Oldenburgskaya Datskaya (01.06.1788 - 10.01.1819), Wedding 24.01.1816
 
Children
 
 
Mariya Vyurtembergskaya (30.10.1816 - 04.01.1887)
 
 
Sofiya Oranskaya (17.06.1818 - 03.06.1877)
Wife 
Paulina Vyurtembergskaya (04.09.1800 - 10.03.1873), Wedding 15.04.1820
 
Children
 
 
Ekaterina Vyurtembergskaya (24.08.1821 - 26.12.1898)
 
 
 
 
Avgusta Saksen-Veymarskaya (04.10.1826 - 03.12.1898)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/14/2013