Who was who
Skip Navigation Links

Vilgelm Gogentsollern-Zigmarien, Knyaz Gogentsollern-Zigmarien

born 07.03.1864 - died 22.10.1927


1905
-
22.10.1927

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Leopold Gogentsollern-Zigmarien (22.09.1835 - 08.06.1905)
Mother 
Antoniya Koburg-Bragansskaya (17.02.1845 - 27.12.1913)
Wife 
Mariya Tereza Burbony (15.01.1867 - 01.03.1909), Wedding 27.06.1889
 
Children
 
 
Avgusta Viktoriya Koburg-Bragansskaya (19.08.1890 - 29.08.1966)
 
 
Frants Yozef Gogentsollern-Zigmarien (30.08.1891 - 03.04.1964)
 
 
Wife 
Adelgunda Pfalts-Reynskaya (17.10.1870 - 04.01.1958), Wedding 20.01.1915

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013