Who was who
Skip Navigation Links

Viktoriya Saksen-Gotskaya (Savoyskaya)

born 13.09.1683 - died 11.10.1763


Ancestry Tree  


Father 
Luidzhi Tommazo Savoyskiy (15.12.1657 - 14.08.1702)
Husband 
Yozef Saksen-Gotskiy (05.10.1702 - 04.01.1787), Wedding 15.04.1738
Last change: 12/1/2012