Who was who
Skip Navigation Links

Vasiliy III Ivanovich Moskovskiy, Velikiy knyaz Moskovskiy

born 25.03.1479 - died 04.12.1533


1506
-
04.12.1533

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Sofya Paleolog (1456 - 07.04.1503)
Wife 
Solomoniya Yurevna Saburova ( - 1542), Wedding 04.09.1506
Wife 
Elena Vasilevna Glinskaya Moskovskaya ( - 03.04.1538), Wedding 21.01.1526
 
Children
 
 
 
 
Yuriy Vasilevich Uglitskiy Moskovskiy (30.10.1532 - 25.11.1563)

  • Пчелов Е.В. Рюриковичи. История династии. М., 2001

Last change: 4/27/2013