Who was who
Skip Navigation Links

Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti pri Sovete Ministrov SSSR

 13.03.1954 - 04.07.1978
 

Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti SSSR

 05.07.1978 - 21.10.1991
 

  Mezhrespublikanskaya sluzhba bezopasnosti SSSR

   22.10.1991 - 24.01.1992
   

    Agenstvo federalnoy bezopasnosti RSFSR

     26.11.1991 - 18.12.1991
     

     Ministerstvo bezopasnosti i vnutrennih del Rossiyskoy Federatsii

      19.12.1991 - 23.01.1992
      

      Ministerstvo bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii

       24.01.1992 - 20.12.1993
       

       Federal Counterintelligence Service of the Russian Federation

        21.12.1993 - 22.06.1995
        

        Federal Security Service of the Russian Federation

         23.06.1995 -
         
        Last change: 7/1/2014