Who was who
Skip Navigation Links

Samarskaya guberniya

 1851 - 13.05.1928
 

   Sredne-Volzhskaya oblast

    14.05.1928 - 19.10.1929
    

    Sredne-Volzhskiy kray

     20.10.1929 - 26.01.1935
     

     Kuybyshevskiy kray

      27.01.1935 - 04.12.1936
      

       Kuybyshevskaya oblast

        05.12.1936 - 24.01.1991
        

         Samarskaya oblast

          25.01.1991 -
          
           Last change: 2/12/2014