Who was who
Skip Navigation Links

Simbirskiy uezd

 1648 - 28.12.1708
 

   Simbirskiy uezd

    18.12.1708 - 26.12.1780
    

     Simbirskoe namestnichestvo

      27.12.1780 - 1796
      

       Simbirskaya guberniya

        1796 - 1924
        

         Ulyanovskaya guberniya

          1924 - 13.05.1928
          

           Ulyanovskiy okrug

            14.05.1928 - 30.07.1930
            

             Ulyanovskaya oblast

              19.01.1943 -
              
               Last change: 2/12/2014