Who was who
Skip Navigation Links

Vasiliy Vasilevich Nemoy Suzdalsko-Nizhegorodskiy, Namestnik Muromskiy, Boyarin Velikogo knyazya Moskovskogo

died 11.1538


12.1500
-
10.1506
12.1510
-
05.1514
09.1512
-
12.1512
06.1518
-
06.1518
07.1519
-
07.1519
1526
-
08.1529

since
07.1512
Boyarin Velikogo knyazya Moskovskogo

Ancestry Tree  


Father 
Wife 

  • Русская родословная книга. СПБ.:Русская старина. 1873

Last change: 12/2/2015