Who was who
Skip Navigation Links

Mihail Vasilevich Kislyy Gorbatyy-Shuyskiy, Namestnik Novgorodskiy, Boyarin Velikogo knyazya Moskovskogo

died 1535


04.1519
-
03.1521
03.1529
-
10.1531

since
1529
Boyarin Velikogo knyazya Moskovskogo

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
 
Children
 
 

  • Русская родословная книга. СПБ.:Русская старина. 1873

Last change: 12/7/2015