Who was who
Skip Navigation Links

Predsedateli Gosudarstvennogo planovogo komiteta SSSR

1965
-
1985
Last change: 2/22/2013