Who was who
Skip Navigation Links

Zamestiteli Predsedatelya Soveta ministrov SSSR

1962
-
1983
1965
-
1985
Last change: 2/22/2013