Who was who
Skip Navigation Links

Nikolay Konstantinovich Baybakov, Zamestitel Predsedatelya Soveta ministrov SSSR


1965
-
1985
1965
-
1985
Last change: 2/22/2013