Who was who
Skip Navigation Links

Ministry melioratsii i vodnogo hozyaystva RSFSR

1965
-
1982

Ministry selskogo hozyaystva RSFSR

1965
-
1983
Last change: 2/15/2013