Who was who
Skip Navigation Links

Pervye zamestiteli Predsedatelya Soveta ministrov RSFSR

1965
-
1974
02.1971
-
04.1979
1973
-
1975
-
1979
1979
-
1989
Last change: 2/19/2013