Who was who
Skip Navigation Links

Kirgizskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika

 08.1920 - 04.1925
 

  Kazakskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika

   04.1925 - 04.12.1936
   

    Kazahskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika

     05.12.1936 -
     
     Last change: 2/7/2014