Who was who
Skip Navigation Links

Leonid Ilich Brezhnev, Generalnyy sekretar Tsentralnogo komiteta Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza

born 19.12.1906 - died 10.11.1982


08.04.1966
-
10.11.1982
Last change: 11/24/2012