Who was who
Skip Navigation Links

Anton Ulrih Valdekskiy, Knyaz Valdek

born 27.11.1676 - died 01.01.1728


02.12.1706
-
1712
1712
-
01.01.1728

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
Luiza Pfalts-Reynskaya (28.10.1678 - 03.05.1753), Wedding 18.10.1700
 
Children
 
 
 
 
Frederika Magdalina Valdekskaya (10.11.1702 - 04.12.1713)
 
 
Genrietta Valdekskaya (17.10.1703 - 29.08.1785)
 
 
Karl Valdekskiy, Knyaz Valdek (24.09.1704 - 29.08.1763)
 
 
Ernestina Luiza Pfalts-Reynskaya (06.11.1705 - 26.05.1782)
 
 
Lyudvig Frants Anton Valdekskiy (05.05.1707 - 24.07.1739)
 
 
Iogann Vilgelm Valdekskiy (09.06.1708 - 30.11.1713)
 
 
Syn Valdekskiy (25.11.1709 - 25.11.1709)
 
 
Sofiya Vilgemina Elizaveta Valdekskaya (04.11.1711 - 10.08.1775)
 
 
 
 
Luiza Albertina Frederika Valdekskaya (12.06.1714 - 17.03.1794)
 
 
Iosif Valdekskiy (14.08.1715 - 19.02.1719)
Last change: 12/1/2012