Who was who
Skip Navigation Links

Anton I Saksonskiy, Korol Saksonii

born 27.12.1755 - died 06.06.1836


05.05.1827
-
06.06.1836

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Antoniya Vittelsbahi (18.07.1724 - 23.04.1780)
Wife 
Karolina Savoyskaya (17.01.1764 - 28.12.1782), Wedding 24.10.1781
Wife 
Mariya Tereziya Gabsburg-Lotaringskaya (14.01.1767 - 07.11.1827), Wedding 18.10.1787
 
Children
 
 
Mariya Lyudovika Saksonskaya (14.03.1795 - 25.04.1796)
 
 
Fridrih Avgust Saksonskiy (05.04.1796 - 05.04.1796)
 
 
Ioganna Saksonskaya (05.04.1798 - 30.10.1799)
 
 
Mariya Tereziya Saksonskaya (15.10.1799 - 15.10.1799)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 9/25/2013