Who was who
Skip Navigation Links

Anastasiya Dmitrievna Holmskaya (Moskovskaya)


Ancestry Tree  


Father 
Mother 
Husband 
Ivan Vsevolodovich Holmskiy, Knyaz Pskovskiy ( - 27.03.1402), Wedding 23.09.1397

  • Рыжов К. Все монархи мира. Россия. М.,1998

Last change: 4/20/2013