Who was who
Skip Navigation Links

Amaliya Saksonskaya (Pfalts-Reynskaya)

born 13.11.1801 - died 08.11.1877


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Karolina Badenskaya (13.07.1776 - 13.11.1841)
Husband 
Iogann Saksonskiy, Korol Saksonii (12.12.1801 - 29.10.1873), Wedding 21.11.1822
 
Children
 
 
Mariya Saksonskaya (22.01.1827 - 08.10.1857)
 
 
Albert Saksonskiy, Korol Saksonii (23.04.1828 - 19.06.1902)
 
 
Elizaveta Savoyskaya (04.02.1830 - 14.08.1912)
 
 
Ernst Saksonskiy (05.04.1831 - 12.05.1847)
 
 
Georg Saksonskiy, Korol Saksonii (08.08.1832 - 15.10.1904)
 
 
Sidoniya Saksonskaya (16.08.1834 - 01.03.1862)
 
 
Anna Toskanskaya (04.01.1836 - 10.02.1859)
 
 
Margarita Gabsburg-Lotaringskaya (24.05.1840 - 15.09.1858)
 
 
Sofiya Pfalts-Reynskaya (15.03.1845 - 09.03.1867)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 10/10/2013