Who was who
Skip Navigation Links

Amaliya Pfalts-Reynskaya

born 24.12.1865 - died 26.05.1912


Ancestry Tree  


Father 
Karl Teodor Pfalts-Reynskiy (09.08.1839 - 30.11.1909)
Mother 
Sofiya Saksonskaya (15.03.1845 - 09.03.1867)
Husband 
, Wedding 04.07.1892
Last change: 12/1/2012