Who was who
Skip Navigation Links

Amaliya Pfalts-Reynskaya (Burbony)

born 12.10.1834 - died 27.08.1905


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Fransisko Burbony, Gertsog Kadis (10.03.1794 - 13.08.1865)
Mother 
Luiza Burbony (24.10.1804 - 29.01.1844)
Husband 
Adalbert Pfalts-Reynskiy (19.07.1828 - 21.09.1875), Wedding 25.08.1856
 
Children
 
 
Lyudvig Ferdinand Pfalts-Reynskiy (22.10.1859 - 23.11.1949)
 
 
Alfons Pfalts-Reynskiy (24.01.1861 - 08.01.1933)
 
 
Izabella Savoyskaya (31.08.1863 - 26.02.1924)
 
 
Elvira Pfalts-Reynskaya (22.11.1868 - 01.04.1943)
 
 
Klara Pfalts-Reynskaya (11.10.1874 - 29.05.1941)
Last change: 12/1/2012